شماره های تماس

۰۲۱۴۴۶۲۶۷۲۱

۰۲۱۴۴۶۱۴۸۱۱

آدرس دفتر مرکزی

تهران، جنت آباد جنوبی،

شاهین جنوبی تقاطع لاله شرقی ،

بنفشه ۱۵ پلاک ۴۳

روابط عمومی : info@sepandar-co.ir
پشتیبانی : support@sepandar-co.ir

ارتباط با ما

فهرست